Forretningside

Vest Supply AS skal dekke totalbehovet for industrivarer, skipshandelsprodukter og agenttjenester, på en måte som gir kunden besparelser gjennom effektive innkjøp. Dette skal oppnås gjennom blant annet fokus på genuin service og kundefokusert drift.

 

Vi lover også

Vest Supply AS skal være en seriøs og profesjonell aktør sammen med våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter. Våre kunder skal føle seg trygge på at våre produkter og tjenester alltid vil tilfredsstille deres krav og forventninger.

Vi skal levere produkter og tjenester med rett kvalitet og på en sikker og miljøvennlig måte. Virksomheten jobber aktivt med klima, miljø og arbeidsmiljø, og er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Vår drift skal være i henhold til gjeldende lover, forskrifter, regler og standarder.

Vest Supply AS skal sammen med våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter, arbeide målrettet for kontinuerlig å forbedre våre produkter og tjenester. For å sikre at målene nås, er vi sertifiserte iht. til ISO 9001:2015.