VEST SUPPLY ble fra 1. april 2018 medeier i BIG-GRUPPEN AS

BIG-gruppen er Nordens ledende frittstående bygg- og industrikjede med ca 100 fagforretninger og lokale lagre fra Nord-Norge til Sør-Sverige.

Vi tilbyr kunder innenfor bygge-, service- og produksjonsindustrien samt offentlig sektor bransjens bredeste sortiment av verktøy, maskiner, verneutstyr, rekvisita. BIG-gruppen gir deg alle de stordriftsfordeler bare en større kjede med blant annet import og voluminnkjøp uten fordyrende mellomledd direkte fra ledende fabrikanter, rasjonelle og kostnadsbesparende IT-løsninger samt ressurser til å inngå både norske og nordiske storkundeavtaler. Samtidig har du tilgang til alle fordeler hos sterke lokale foretak med unik kompetanse, fleksibilitet, stort engasjement, lokal tilstedeværelse med lager, forretning og kundeunike løsninger. Kort og godt det beste fra to forretningsmodeller. Think BIG! 100 000-talls bedriftskunder kan ikke ta feil. Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon