Havbruk

Havbruk er i vekst, og det også vi fått være med på. Vi har hatt en flott økning, både til oppdrett- og service selskap.

Personlig verneutstyr, bekledning og smøremidler er de største produktgruppene så langt.