Våre største bransjer

Vi deler inn vårt markedsområde i følgende hovedbransjer:

Offshore

Bygg og Anlegg

Industri

Havbruk