Informasjon om Korona

Utbruddet av koronavirus (coronavirus) som startet i Kina desember 2019 har nå kommet til Europa og Norge, og har blitt erklært som en pandemi (spredning over hele verden) av WHO.

Vi i Vest Supply følger til enhver tid både Internasjonale råd og nasjonale råd fra Folkehelseinstituttets for å forhindre spredning av smitte. 

Anbefaler og oppfordrer at alle holder seg fortløpende orientert om råd, informasjon og retningslinjer på nettsiden 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/